Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
III
Място

Midos Bar

2022 Лауреат_конкурс
9.3
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Кюше

2022 Лауреат_конкурс
8.4
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати