Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
Лауреати
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Еге

2022 Лауреат_конкурс
8.4
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати