Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
I
Място
II
Място
Лауреати
Лауреати

Кеми

2022 Лауреат_конкурс
8.6
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Agneşko

2022 Лауреат_конкурс
8.4
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Омар

2022 Лауреат_конкурс
8.8